Let's start right now

Camber Pierce er en helt almindelig 20-Årig Kvinde. Hun er flittig, og en kæmpe humørbombe. Hendes barndom har været helt normal, både haft en mor og far i sin hverdag, plus sine 3 søskende. Hun er en poetisk type, og elsker at fordybe sig i sangtekster specielt, hvilket også gør at hun interesserer sig for det verdenskendte band One direction. Det som startede ud i en uskyldig koncert, får pludseligt vendt op og ned på hendes liv. Specielt Harry styles spiller en stor rolle. Læs gerne med :)

0Likes
0Comments
833Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...