Banker det?

8832
Hvordan finder man balancen mellem de angste tanker og virkeligheden?

1. .

Banker det?

-Af Laura B. Schmidt

 

Mit hjerte banker ikke.

Banker det? 

Senerne sprænger en efter en.

Jeg kan mærke min puls, men jeg kan ikke få vejret.

Er det en blodprop? 

Jeg kan ikke mærke noget.

Eller.

Det gør pludselig ondt.

Banker det? 

 

Nu sker det.

Slutter det hele virkelig bare?

Jeg er svimmel.

Der er sort.

Er det stoppet? Banker mit hjerte stadig?

Mine hænder er kolde.

Svedige.

Hvornår stopper det?

Banker det?

 

Er jeg bange?

Er jeg død?

Jeg ryster, mine tænder klaprer. 

Mit hjerte banker ikke.

Gør det?

Jeg bliver snydt igen.

Urealistisk.

Du er ikke dig!

Banker det?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...